Yoga lektion

Yoga efter dina behov

Personligt yoga program

Jag erbjuder personlig yoga i alla de former med individuellt anpassad yoga. Du får ett eget program med dig hem för egen utövning.

Individuell yoga kan passa dig som:

  • har svårt att binda upp dig vid en specifik yoga klass eller tid.
  • vill ha ett yoga program efter specifika behov och önskningar.
  • vill utöva yoga hemma.


Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet av yoga för att få ett individuellt yoga program. Oftast behöver vi mötas två gånger för att du ska kunna komma igång med ditt yoga utövande.


Första tillfället vi möts går vi igenom ditt behov och önskningar utifrån dina förutsättningar. Tidsåtgång ca 30 minuter.


Andra tillfället vi möts går vi grundligt igenom den utövning du får med dig hem. Tidsåtgång ca 60 minuter.

Pris

Individuellt program 750kr (inkl två yogamöten).

PRIVATLEKTION

En privatlektion passar dig som vill utöva själv tillsammans med en lärare.

Pris

650 kr/gång för 60 minuter